Hỗ trợ tuyển dụng cho

đa dạng loại hình doanh nghiệp

“Xây dựng uy tín bằng sự tử tế
Đồng hành cùng người lao động bằng sự tận tâm”

Trung tâm tiếng Nhật chuyên sâu

QUY MÔ 100 ++ HỌC VIÊN

“Đào tạo là căn bản để biến nhân lực thành nhân tài
Muốn thay đổi tương lai trước hết phải thay đổi bản thân”

Văn phòng đại diện trên khắp nước nhật (Tokyo, Osaka ...)

hỗ trợ thực tập sinh 24/7

“Không chỉ đưa các bạn đến được Nhật mà còn là đồng hành và sát cánh”